Vi jobbar med


IPNB Interpersonell neurobiologi

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett spännande tvärvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt från områdena; neurovetenskap, psykologi, komplexitetsteori och forskningen inom mänskliga relationer. Andra relaterade ämnesområden omfattar affektiv neurovetenskap, social neurovetenskap och social kognitiv neurovetenskap.

Läs mer

Mental träning

Är du ett resultat av det förflutna eller en orsak till framtiden?
-Lars-Eric Uneståhl

Många personer som använt Mental Träning har berättat att de helt plötsligt en dag nått sitt mål utan att de riktigt vet hur det gick till. Tänk dig att du som partner, vän, förälder, mor eller farförälder, chef, eller helt enkelt människa ser dig själv bete dig och känna dig precis så som du helst vill bete dig och känna dig. Om du klev in i framtiden och såg det du ville se hos dig själv.....

Läs mer

Mindfulness

Medveten Närvaro

Jon Kabat-Zinn är läkare och forskare. Han har utvecklat den meditationsträning som på svenska kallas medveten närvaro (mindfulness).
Metoden är en urgammal buddistisk metod med oerhört stor relevans för nutidens liv.

Mindfulness handlar om sinnes närvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan vi bli friare och välja hur vi vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.

Dialogen “att gå över bron” är uppbyggd av intersubjektiv närvaro med målet att skapa integrering av differentierade delar som länkas samman.

Läs mer

Relationsterapi

Introduktion Imago Relationsterapi (Mind – Brain – Body Integration)

Par som tar kontakt med oss är ofta upprörda, arga, chockade, desperata och ledsna. Några är relativt nygifta och kan inte förstå hur de har rasat ner från kärlekens svindlande höjder till ett träsk av konflikter och hopplöshet.

Läs mer