Var är du på väg?

Gillar du det resultatet som du får, fortsätt göra det du gör.
Gillar du inte resultatet, ja då måste du göra någonting nytt!

Varje sekund gör vi ett val. Ett val som sakta men säkert leder oss dit i vill eller ett val som med ren automatik leder oss dit vi alltid har varit. Så intressant!

En nyckel i att leva ett bra liv fyllt av kärlek och framgång är att förstå mer om var vår autopilot tar oss. Vår hjärna har en stor benägenhet att se mönster och härmed läsa av nästa sekvens baserat på tidigare sekvenser. Det gör att vi med stor sannolikhet gör det vi ofta har gjort, känner det vi ofta har känt och tänker det vi ofta har tänkt, nu med ren automatik.

Att med värme och nyfikenhet se sig själv och sina vanor lite utifrån är guld värt. Att välja att ta in kunskap, tåla det som är, sätta upp positiva och konkreta mål och sen träna, träna och åter träna på det som fungerar, hjälper oss att nå stor livskompetens. Så spännande!

Här får du se en fin film från en mycket klok man.

Ar det du eller din autopilot som väljer din väg?
Önskar dig en skön höst.

Eva Berlander

P.S. Lyssna gärna på vårt senaste poddavsnitt. Du kommer väl ihåg, att vi är våra relationer.
Här kan du även beställa Dr Pat Loves och min uppskattade workshop: Core Value Living. En unik utbildning gällande värderingar och att veta vem man är.