Välmående = Ansvar

Before you Heal someone, ask him if he’s willing to give up the things that made him sick.
– Hippocrates

Jag pratar om vikten av att stå upp för sig själv och ta ansvar för sitt eget välmående. En nyckel till förändring.