Eva Berlander nominerad till Årets Beteendevetare 2016!

På Beteende & Folkhälsa 2017 utses 2016 års beteendevetare. Just nu är jag nominerad!

Från hemsidan:

”På Beteende & Folkhälsa 2017 utser vi 2016 års beteendevetare. Vi vill med detta pris främja en person, organisation eller ett företag som på ett framgångsrikt sätt förmedlat och/eller stärkt beteendevetenskapen och belyst dess betydelse idag. Vi vill särskilt premiera ett nytänkande och någon som varit en förebild inom det beteendevetenskapliga området.

Priset delas ut vid banketten på Beteende & Folkhälsa 2017 den 10 maj-11 maj i Stockholm.”

Det är en stor ära att vara nominerad till detta pris!

Så spännande!
Eva Berlander