Dyslexi – ett hinder

Hej Eva!
En fråga om dyslexi. Jag har hört att du är dyslektiker och jag blir så glad när du berättar att du har det. Min son är dyslektiker och jag upplever att han har haft det jättejobbbigt i skolan för att ingen egentligen har tagit det på allvar.
Hur har du haft det med din dyslexi?

/En mamma