Bra resultat?

Greatness comes by doing a few small and smart things each and every day.
Comes from taking little steps, consistently. Comes from a making a few small chips against everything in your professional and personal life that is ordinary, so that a day eventually arrives when all that’s left is The Extraordinary.
– Robin S. Sharma


Många uttrycker sin förvirring över att förstå vilken typ av terapeut de ska gå till. Metoderna är många. De frågar mig också varför jag så ofta har fina resultat i min klinik.
Fina resultat betyder en naturligt smekning på kinden och att se sig själv och andra med varma ögon. Tittar vi genom linsen av Interpersonell neurobiologi, som jag gör, så kallas målet för integrering.
Integrering är differentierade delar som länkas samman. Komplext och spännande!

Ett sätt som integrering visar sig på, är just varma ögon och vänlighet baserat på trygghet. En trygg plattform som leder till kraft i motsats till maktlös.

Kort förklarat så handlar det inte om metoden terapeuten arbetar med. En terapeut som jobbar utifrån Imago Relationsterapi, Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Gestaltterapi, Psykosyntesterapi, Familjerådgivning, Neurolingvistisk programmering (NLP), Mental tränare eller en terapeut som står på en psykodynamisk grund kan ha en ytterst bra utbildning.

Nyckeln är inte metoden och en bra utbildning, trots att det självklart är en mycket viktig bas. Konsten är att förvalta utbildningen på bästa möjliga sätt. Detta gäller i alla yrken.
Kort kan vi säga att terapeuten (bl a) behöver inifrån och ut, leva och lära, fyra delar som gör arbetet extra ordinärt bra. Hon behöver vara närvarande, vara intonad, ha resonans och skapa tillit och trygghet.
Ett arbete som bygger på stor förståelse och integrering av sitt eget liv. Därtill en ständig uppdatering på vad forskning visar fungera – speciellt gällande våra interpersonella relationer.

Här behöver vi alla, oavsett yrke egentligen, välja att säga JA till vad den senaste forskningen visar fungerar, träna, träna, träna och göra vårt yrkesliv (och våra egna liv) extra ordinärt bra.

Nedan får du se en gammal goding om vad en terapeut INTE ska göra! I smile!
Eva Berlander