#7 Eva Berlander – Att väga ta sig själv på allvar


Hur ofta står du upp för dig själv? Vad är OK och vad är inte OK?

Många gånger står känslor som rädsla, skam och skuld i vägen och vi går med på saker som vi innerst inte vill. I förlängningen blir vi kanske otydliga och diffusa, arga eller aggressiva och blir någon vi inte vill vara.

I det här avsnittet pratar vi om den starka längtan som de flesta av oss bär, att våga vara den vi vill vara och att kunna vara tydliga mot oss själva och våra nära och kära.