#45 Anna Amazeen – Adoption och sårbarhet


I detta podcast avsnitt möter jag min vän, psykolog Anna Amazeen. Tillsammans pratar vi om behovet av kontakt, rädslan för utanförskap, adoption och vikten av att vara sårbar och nyfiken.

Anna har lång erfarenhet av att hjälpa individer, par och familjer. Hon arbetar och bor i Stockholm. Du hittar mer information om henne på annaamazeen.se.

Välkommen på en spännande resa!