#40 Gunilla Ladberg – Den mänskliga hjärnan


Gunilla är fil.dr. i pedagogik, utbildare, konsult, författare, qigong-instruktör och folkbildar-själ. Hon är specialist på att tala och skriva lättfattligt och engagerande om komplicerade saker, till exempel vår fantastiska hjärna, som hon skrivit två böcker om – Den mänskliga hjärnan och Hjärnan, flocken och ensamheten. Gunilla har skrivit ett tjugotal böcker.

I detta avsnitt får du höra när Eva och Gunilla samtalar om vikten av att förstå mer om vår plastiska hjärna.
Varmt välkommen på en spännande resa!

Vill du kontakta Gunilla? Du hittar henne på ladberg.se