För Företag

Kunskap som tar dig vidare i din roll som chef/ledare

Eva Berlander grundade Svenska Imagoinstitutet, ett utbildningscentrum med det långsiktiga målet att skapa en bättre värld, en individ, ett par, en grupp i taget.

 

Vad kan vi göra för att stödja dig som chef/ledare?

 • Lära dig förstå den ”stora bilden” av konsten av att vara en chef/ledare och vad som leder till ”lyckliga” medarbetare.
 • Undervisa dig i neurobiologi så skam, skuld och negativa beteenden lättare upphör.
 • Lär dig neurobiologi på ett enkelt sätt, kopplat till din roll som chef/ledare.
 • Hjälpa dig att ”sätta ett hjärta runt dig själv” och se dig själv som en ”good enough” – bra nog chef/ledare.
 • Lära dig en integrerande dialog som leder till kontakt.
 • Locka dig att se relationer/ konflikter/ svårigheter och kommunikation från ett nytt perspektiv.
 • Inspirera till glädje, kraft och anade möjligheter.
 • Lära dig att lugna och reglera ditt och i viss mån även andras nervsystem.
 • Undervisar dig i varför vi människor så ofta kan fastnar i kamp, konflikter och svårigheter och hur vi kan vända den negativa ”dansen” till möjligheter och positiv energi.
 • Ge dig tydliga verktyg i din roll som chef/ledare. Verktyg som leder dit du vill.
 • Inspirera dig att gå från maktlöshet till kraft.
 • Lära dig ett fantastiskt sätt att arbeta med grupper och individer.
 • Lära ut vad forskning visar fungerar och vad som leder till balans och ”friska” företag.
 • Lär dig förstärka det som fungerar.
 • Visa varför ”limbisk resonans” är nyckeln till kreativitet och framgång.
 • Förtydliga vikten av vision, mål och delmål.

 Om Svenska Imagoinstitutet:

Genom linsen av Interpersonell neurobiolog (IPNB), arbetar vi med Mental träning, Imago relationsterapi och mindfulness med målet att skapa kärleksfulla relationer i vårt samhälle. Syftet är att inspirera människor till att se på till synes hopplösa konflikter och problem ur perspektivet: ”Så spännande!” Konflikter och svårigheter bär nämligen ofta med sig möjligheten till utveckling och nyckeln till förändring.

Vi lär dig sambandet mellan neurobiologi, kommunikation, konflikter och framgång.

Att Hurra för konflikter

Att (arbeta och) skapa framgång när vi fastnar i konflikter kan vara oerhört destruktivt. När Eva uppmuntrar oss att hurra för konflikter tar hon inte bort det allvarliga i att ha det svårt. Hon vill entusiasmera till att lugna nervsystemet och uppmuntra oss att se det som är svårt, från ett nytt perspektiv. Vårt arbete grundar sig på vetenskap och forskning inom området mänskliga relationer. För att uppleva hälsa, balans, kreativitet och glädje behöver vi vara uppmärksamma på vad som fungerar och vad som inte fungerar i våra relationer. Vi behöver förstå vad vi kan göra för att skapa den integrering i vårt eget, och i andras, nervsystem som leder till harmoni, balans och framgång.

Att gå över bron

Genom att bland annat lära ut en integrerande dialog; ”att gå över bron”, som bygger på närvaro, intoning, empati och inlevelse i den andra personens värld (och i vår egen) hjälper vi människor att skapa kontakt. Kontakt som leder till kreativitet, förståelse och nya möjligheter.

Vad tycker andra som har gått utbildningen?

Min roll som personalchef var tidigare tung. Efter detta stöd, känns arbetet både inspirerande och jag ser massor av nya möjligheter”  

– Johan, Personalchef på ett medelstort företag i Sverige.

”Denna typ av dialog är fantastisk! Tack!”  

– Petra, Egen företagare med 7 anställda.

Efter denna kurs känns utmaningarna gällande företagets konflikter inte lika tunga”. Så spännande, som du brukar säga Eva!

– Per Johansson